ประเด็นน่าสนใจ
ทวารวดี จำลอง “สถานที่ปฐมเทศนา” ไว้ที่นครปฐม
[25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1939 คน
ทวารวดี จำลอง “สถานที่ปฐมเทศนา” ไว้ที่นครปฐม
                เดิมมีนักวิชาการบางท่านเชื่อว่า โบราณสถานวัดพระเมรุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี อาจสร้างขึ้นโดยเลียนแบบมาจาก “โสมปุระ” มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งสำคัญ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยปาละ
                อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โบราณสถานวัดพระเมรุ ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงซากฐานเท่านั้น  น่าจะสร้างขึ้นเลียนแบบหรือจำลองแบบมาจาก “มูลคันธกุฎี” เมืองสารนาถ อินเดีย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เชื่อว่าสร้างขึ้นบนจุดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยคุปตะ โดยปัจจุบันพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน แต่คาดว่าเดิมคงมีส่วนยอดเป็นแบบศิขระ คล้ายกับยอดของพุทธคยา
                รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ให้เหตุผลต่อข้อสันนิษฐานข้างต้นไว้ สรุปได้ดังนี้
                1 โบราณสถานวัดพระเมรุ มีแผนผังที่มีมุขสั้นๆ ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน คล้ายคลึงกับมูลคันธกุฎีมากกว่าที่โสมปุระ ซึ่งมีมุขทั้ง 4 ด้านยื่นยาวออกไปมากกว่า จนมีแผนผังแบบกากบาทที่ชัดเจนกว่า
                2 ที่มุขทั้ง 4 ด้านของโบราณสถานวัดพระเมรุ เดิมน่าจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงปางปฐมเทศนา รวมจำนวน 4 องค์ (พระพุทธรูปเหล่านี้ปัจจุบัน ประดิษฐานกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ  นั่นคือ โบสถ์วัดพระปฐมเจดีย์ , ลานพระปฐมเจดีย์, พิพิธภัณฑ์ เจ้าสามพระยา และพิพิธภัณฑ์ พระนคร) การประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทนี้ เป็นคติที่เหมือนกับที่มูลคันธกุฎี ซึ่งมีหลักฐานว่าเคยประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท แสดงปางปฐมเทศนาเช่นเดียวกัน
                ดังนั้นจึงคาดว่า ในสมัยทวารวดีน่าจะมีคติที่ให้ความสำคัญต่อ “การปฐมเทศนา” เป็นพิเศษ ซึ่งสอดรับกับการพบ “ธรรมจักร+กวางหมอบ” โบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่สื่อถึงการปฐมเทศนาจำนวนหลายชิ้น ที่พบทั้งในนครปฐมและเมืองโบราณใกล้เคียง ซึ่งน่าจะมีการศึกษาต่อไปว่า เหตุใดทวารวดีจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการปฐมเทศนา
ประเด็นน่าสนใจ
- ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”? [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- ในอินเดีย ไม่มี “แม่ธรณีบีบมวยผม” แต่นิยมในอุษาคเนย์ [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- โคลงนิราศหริภุญไชย แต่งให้ “พระนางสิริยศวดี” กษัตริย์หญิงล้านนาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- หนองบัวลำภู มี “พระบางคู่” สร้างโดย “พ่ออร-แม่อร” [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- เพราะสภาพอากาศเปลี่ยน จึงเกิด “ภาชนะดินเผา” ยุคแรกของโลก [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- ที่สามโคก ปทุมธานี มีเมืองโบราณยุคต้นอยุธยา? [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- ฝังศพคนสำคัญลงในหม้อ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต้นเค้า “โกศ” [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- “ทำนบ” ที่หัวรอ สมัยอยุธยา คือ สะพานก่ออิฐข้ามแม่น้ำ? [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
- “พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม” สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว [25 พฤศจิกายน 2558 20:18 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY