ประเด็นน่าสนใจ
พระพุทธรูปกลุ่ม 4, 5, 24, 28 องค์ สื่อความหมายอะไร?
[17 กันยายน 2558 21:29 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2279 คน
พระพุทธรูปกลุ่ม 4, 5, 24, 28 องค์ สื่อความหมายอะไร?
              ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร อธิบายไว้ในหนังสือ  “รู้เรื่องพระพุทธรูป”  ว่า  พุทธศาสนามีความเชื่อว่า นับแต่อดีตมา ได้มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วนับจำนวนไม่ถ้วน แต่ละพระองค์กำเนิดขึ้นในยุคต่างๆ เมื่อยุคของพระพุทธองค์นั้นๆ สิ้นสุดลง ก็จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่เกิดขึ้นแทน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ พระอดีตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า พระนามของพระพุทธเจ้าจาก 3 กลุ่มนี้ที่รู้จักกันดี มีดังเช่น  พระโคตมพุทธเจ้า( พระปัจจุบันพุทธเจ้า) พระศรีอาริยเมตไตรย (พระอนาคตพุทธเจ้า)
                ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ อธิบายอีกว่า คติความเชื่อนี้ เกิดขึ้นที่พุทธศาสนานิกายมหายานก่อน ต่อมานิกายเถรวาทจึงรับแนวคิดนี้มาใช้ด้วย งานศิลปกรรมพุทธศาสนาในไทยจึงมักพบการสร้างพระพุทธรูป เพื่อสื่อให้หมายถึงพระอดีตพุทธเจ้า ปัจจุบันพุทธเจ้า และอนาคตพุทธเจ้า อยู่มากมายหลายแห่ง โดยมักมีรูปแบบคือ สร้างขึ้นเป็นกลุ่มหลายองค์ เช่น
                กลุ่มพระพุทธรูป 4 องค์ สื่อถึง พระพุทธเจ้าในกัปป์(ยุค)ปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 พระองค์ ประกอบด้วย พระอดีตพุทธเจ้า 3 พระองค์ และ พระปัจจุบันพุทธเจ้าอีก 1 พระองค์
                กลุ่มพระพุทธรูป 5 องค์ สื่อถึง พระพุทธเจ้าในกัปป์(ยุค)ปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 4 พระองค์ และ พระอนาคตพุทธเจ้า(พระศรีอาริยเมตไตรย) อีก 1 พระองค์
                กลุ่มพระพุทธรูป 24 องค์ สื่อถึง พระอดีตพุทธเจ้า 24 พระองค์ ที่มีพุทธทำนายว่า พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าในยุคปัจจุบัน โดยบางครั้งมีการสร้างพระโคตมพุทธเจ้า เพิ่มเติมเข้าไปด้วยรวมเป็น 25 พระองค์
                กลุ่มพระพุทธรูป 28 องค์ สื่อถึง พระอดีตพุทธเจ้า 24 พระองค์ พระปัจจุบันพุทธเจ้า(พระโคตมพุทธเจ้า) 1 พระองค์ พร้อมทั้งเพิ่มพระอดีตพุทธเจ้าที่เหลืออีก 3 พระองค์ที่ไม่ได้มีพุทธทำนายว่าพระโพธิสัตว์จะได้บังเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจ้าเข้าไปด้วย ทำให้รวมทั้งสิ้นเป็น 28 องค์
อ่านรายละเอียดเรื่องนี้ และประเด็นน่าสนใจอื่นๆ อีก ได้ในหนังสือ “รู้เรื่องพระพุทธรูป” เขียนโดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง  ผลิตโดย สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
 
วางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ซีเอ็ด
นายอินทร์  ศูนย์หนังสือจุฬา
ร้านมิวเซียมช็อป(พิพิธภัณฑ์พระนคร)รู้เรื่องพระพุทธรูป
ที่มา คติความหมาย ศิลปกรรม ทุกยุคทุกสมัย
ภาพสีทั้งเล่ม พร้อมศรชี้นำชม
(ปรับปรุงจากหนังสือ "พระพุทธปฏิมาสยาม" ทั้งเนื้อหาและรูปเล่ม)

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร    

                                         
200 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม เย็บกี่เข้าเล่มอย่างดี
250 บาท


คลิกดูสารบัญ หน้า 1
คลิกดูสารบัญ หน้า 2
 
ประเด็นน่าสนใจ
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- ภาพถ่ายเก่า เผยยอดรัศมีของพระอจนะ สุโขทัย เดิมเป็นทรงดอกบัว [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- จิตรกรรมวัดมหาสมณาราม สะท้อนแหล่งจาริกแสวงบุญ 3 ชนชั้น [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- ประติมากรรม “พระร่วง-พระลือ” คือรูปแทนองค์ “พ่อขุนราม-พญาลิไทย” [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”? [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- ในอินเดีย ไม่มี “แม่ธรณีบีบมวยผม” แต่นิยมในอุษาคเนย์ [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- โคลงนิราศหริภุญไชย แต่งให้ “พระนางสิริยศวดี” กษัตริย์หญิงล้านนาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
- หนองบัวลำภู มี “พระบางคู่” สร้างโดย “พ่ออร-แม่อร” [17 กันยายน 2558 21:29 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY