ประเด็นน่าสนใจ
สุสาน “รูกุญแจ” ของจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ความลับที่ยังไม่ถูกเปิด
[13 มีนาคม 2559 20:59 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2779 คน
สุสาน “รูกุญแจ” ของจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น ความลับที่ยังไม่ถูกเปิด
     นอกจากสุสานปิระมิดแห่งอียิปต์ และ สุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซี ประเทศจีน ซึ่งเป็นสุสานขนาดใหญ่ของโลกและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้ว ยังมีสุสานขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนักคือ สุสานของจักรพรรดิ์ Nintoku แห่งญี่ปุ่น (จักรพรรดิ์พระองค์ที่ 16 ของราชวงศ์อิมพีเรียล) ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 11 
     สุสานจักรพรรดิ์ Nintoku ตั้งอยู่ในย่าน Mozu เมือง Sakai ทางด้านใต้ของ Osaka รูปทรงของสุสานประกอบด้วยเนินดินส่วนกลมอยู่ด้านบน และเนินดินส่วนเหลี่ยมคล้ายชายกระโปรงอยู่ด้านล่าง หากมองจากทางอากาศจะดูเหมือน “รูกุญแจ” ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดถึงความเป็นมาของรูปทรงนี้ ทั้งหมดถูกล้อมรอบด้วยคูน้ำ ซึ่งรูปทรงของสุสานแบบนี้เป็นลักษณะเฉพาะของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าสุสานเหล่านี้เป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิ์และพระบรมวงศ์พระองค์ต่างๆ ของราชวงศ์อิมพีเรียล ซึ่งสืบเชื้อสายต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน พบอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างตามเมืองโบราณของญี่ปุ่น เช่นที่ โอซาก้า นารา เกียวโต และโตเกียว รวมเกือบ 1000 แห่ง แต่ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือสุสานของจักรพรรดิ์ Nintoku แห่งนี้ โดยมีพื้นที่ทั้งหมดราวกว่า 4 แสนตารางเมตร ยาวราว 700 เมตร กว้างราว 600 เมตร และสูงราว 30 เมตร ปัจจุบันสุสานทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวังญี่ปุ่น และถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์และหวงห้าม
     จากโบราณวัตถุที่พบทั้งจากการขุดค้นและพบจากการพังทลายของดิน คาดว่าเดิมสุสานโดยทั่วไป นอกจากจะประดิษฐานพระศพแล้ว ยังมีของอุทิศต่างๆ ฝังร่วมลงไปด้วย เช่น อาวุธที่ทำจากสำริด เสื้อเกราะ กระจกสำริด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งประดับตุ๊กตาดินเผาไว้บนสุสานเป็นจำนวนมากอีกด้วย
     สำหรับที่สุสาน Nintoku นี้ ยังไม่เคยมีการขุดค้นอย่างจริงจัง แต่จากการที่ใน ค.ศ.1872 (ราว พ.ศ.2415)  ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มเมืองนี้ ทำให้ดินส่วนหนึ่งของสุสานได้พังทลายลงมา จนพบโบราณวัตถุจำนวนหนึ่ง ที่สำคัญคือพบห้องคูหา ภายในประดิษฐานโลงหินขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าเป็นที่ประดิษฐานพระศพของจักรพรรดิ์ แต่ในครั้งนั้นมีเพียงการวาดรูปบันทึกหลักฐานไว้ (ปัจจุบันได้มีการจำลอง จัดแสดงไว้ใน Sakai city museum) และหลังจกนั้นได้นำดินมากลบให้มีสภาพดังเดิม
    สุสานขนาดใหญ่ที่ใช้ฝังพระศพของราชวงศ์รวมถึงสุสาน Nintoku แห่งนี้ เป็นตัวอย่างของการปะทะกันทางความคิด 2 แนวคิด คือ
     1 แนวคิดที่ถือว่าสุสานคือ มรดกทางวัฒนธรรมและเป็นคลังความรู้ในอดีต ซึ่งนักโบราณคดีปรารถนาที่จะศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีการบรรจุสิ่งของในอดีตไว้จำนวนมาก และได้รับการรักษาไว้อย่างแน่นหนามิดชิด ทำให้สามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดและแม่นยำ
     2 แนวคิดที่ถือว่าสุสานคือสถานที่ควรแก่การเคารพ เนื่องจากเป็นที่ฝังร่างของบรรพชนของราชวงศ์อมิพีเรียล ซึ่งยังสืบสายมาถึงปัจจุบัน สำนักพระราชวังของญี่ปุ่นจึงเข้มงวดอย่างมากในการเข้าไปศึกษาหรือขุดค้น ทำให้ยังไม่เคยมีการขุดค้นบริเวณใจกลางสุสานอย่างจริงจัง หรือหากมีการอนุญาตก็สามารถทำได้เพียงชายขอบของสุสานเท่านั้น ดังนั้นปัจจุบันข้อมูลทางโบราณคดีเกี่ยวกับสุสานโบราณของญี่ปุ่นจึงยังมีอยู่น้อย
     อย่างไรก็ตาม นักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นบางท่าน ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการเข้มงวดในการเข้าขุดค้นทางโบราณคดีว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่อาจเกิดจากความกังวลของสำนักพระราชวังญี่ปุ่น ซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยม ถึงผลของการขุดค้นที่อาจชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางเชื้อสายระหว่างราชวงศ์อิมพีเรียลกับประเทศเกาหลี   (ดูรายละเอียดประเด็นนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://news.nationalgeographic.com/news/2008/04/080428-ancient-tomb_2.html)

[ +zoom ]
ภาพถ่ายทางอากาศ สุสาน Nintoku มีรูปร่างคล้ายรูกุญแจ

[ +zoom ]
รอบๆ สุสาน Nintoku ยังมีสุสานอีกเป็นจำนวนมาก กระจายอยู่รอบๆ

[ +zoom ]
สุสาน Nintoku ในปัจจุบัน ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้มาเยี่ยมชมไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปที่สุสาน ทำได้เพียงชมอยู่นอกคูน้ำเท่าน้ัน

[ +zoom ]
โลงศพจำลอง ที่พบในสุสาน Nintoku ที่สร้างขึ้นตามภาพวาดที่ได้บันทึกไว้ ปัจจุบันจัดแสดง ณ Sakai city museum โอซาก้า
ประเด็นน่าสนใจ
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- ภาพถ่ายเก่า เผยยอดรัศมีของพระอจนะ สุโขทัย เดิมเป็นทรงดอกบัว [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- จิตรกรรมวัดมหาสมณาราม สะท้อนแหล่งจาริกแสวงบุญ 3 ชนชั้น [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- ประติมากรรม “พระร่วง-พระลือ” คือรูปแทนองค์ “พ่อขุนราม-พญาลิไทย” [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”? [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [13 มีนาคม 2559 20:59 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY