ประเด็นน่าสนใจ
เพชรบูรณ์ มาจาก “พืช+บุรี”? แหล่งหลบภัยครั้งกรุงแตก
[15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1433 คน
เพชรบูรณ์ มาจาก “พืช+บุรี”? แหล่งหลบภัยครั้งกรุงแตก
            ในหนังสือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ฯ เขียนโดย อ.ธีระวัฒน์ แสนคำ ได้เล่าถึงที่มาของชื่อเมืองเพชรบูรณ์ไว้ว่า กฤษณ์ อินทโกศัย ได้เคยเสนอว่า อาจมาจากคำว่า “เพช” ซึ่งหมายถึง “พืช” + “บุรี” แปลว่าเมือง  เมื่อรวมแล้วมีความหมายว่า “ที่เพาะปลูกพืชผลไม้” ซึ่งตรงกับชื่อเมืองในอินเดียใต้เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่า “พีชปุร”  
            อ.ธีระวัฒน์ อธิบายว่า ในอดีตสมัยอยุธยา เมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้เชื่อมต่อไปยังรัฐล้านช้างและเมืองเวียงจัน โดยในสมัยอยุธยาตอนต้นมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีเจ้าเมืองราชทินนามว่า “ออกพระเพ็ชรัตนสงครามออกพระเพ็ชบูรณ์ตรี”  ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเลื่อนฐานะขึ้นเป็นหัวเมืองชั้นโท มีเจ้าเมืองราชทินนามว่า “ออกญาเพชรัตนสงครามรามภักดีพิริยภาหะ”
            อ.ธีระวัฒน์ เล่าเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาใกล้แตก บรรดาเหล่าขุนนางในกรุงศรีอยุธยาต่างพยายามพาครอบครัวหลบหนีสงครามไปยังบ้านเมืองที่ห่างไกลที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยสงครามได้ เมืองเพชรบูรณ์ถือเป็นเมืองหลบภัยเมืองหนึ่งที่มีชาวกรุงศรีอยุธยาอพยพหนีมาอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินทัพของอังวะและมีชัยภูมิที่ดีมีภูเขาล้อมรอบ บุคคลที่หลบมาพำนักอยู่มีเช่น นายบุญมา มหาดเล็กในพระเจ้าอุทุมพร เป็นต้น
อ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา" โดย อ.ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ผู้เชี่ยวขาญประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


      
ประเด็นน่าสนใจ
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ในอินเดีย ไม่มี “แม่ธรณีบีบมวยผม” แต่นิยมในอุษาคเนย์ [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- โคลงนิราศหริภุญไชย แต่งให้ “พระนางสิริยศวดี” กษัตริย์หญิงล้านนาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- หนองบัวลำภู มี “พระบางคู่” สร้างโดย “พ่ออร-แม่อร” [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- เพราะสภาพอากาศเปลี่ยน จึงเกิด “ภาชนะดินเผา” ยุคแรกของโลก [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ที่สามโคก ปทุมธานี มีเมืองโบราณยุคต้นอยุธยา? [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ฝังศพคนสำคัญลงในหม้อ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต้นเค้า “โกศ” [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- “ทำนบ” ที่หัวรอ สมัยอยุธยา คือ สะพานก่ออิฐข้ามแม่น้ำ? [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- “พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม” สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- “ดอกบัวยักษ์ Victoria” ภาพปริศนาธรรมขรัวอินโข่ง วัดบวรฯ วัดบรมฯ สื่อ “ความยิ่งใหญ่” ของอังกฤษ [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY