ประเด็นน่าสนใจ
เพชรบูรณ์ มาจาก “พืช+บุรี”? แหล่งหลบภัยครั้งกรุงแตก
[15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2109 คน
เพชรบูรณ์ มาจาก “พืช+บุรี”? แหล่งหลบภัยครั้งกรุงแตก
            ในหนังสือ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ฯ เขียนโดย อ.ธีระวัฒน์ แสนคำ ได้เล่าถึงที่มาของชื่อเมืองเพชรบูรณ์ไว้ว่า กฤษณ์ อินทโกศัย ได้เคยเสนอว่า อาจมาจากคำว่า “เพช” ซึ่งหมายถึง “พืช” + “บุรี” แปลว่าเมือง  เมื่อรวมแล้วมีความหมายว่า “ที่เพาะปลูกพืชผลไม้” ซึ่งตรงกับชื่อเมืองในอินเดียใต้เมืองหนึ่งที่มีชื่อว่า “พีชปุร”  
            อ.ธีระวัฒน์ อธิบายว่า ในอดีตสมัยอยุธยา เมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้เชื่อมต่อไปยังรัฐล้านช้างและเมืองเวียงจัน โดยในสมัยอยุธยาตอนต้นมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นตรี มีเจ้าเมืองราชทินนามว่า “ออกพระเพ็ชรัตนสงครามออกพระเพ็ชบูรณ์ตรี”  ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนปลายเลื่อนฐานะขึ้นเป็นหัวเมืองชั้นโท มีเจ้าเมืองราชทินนามว่า “ออกญาเพชรัตนสงครามรามภักดีพิริยภาหะ”
            อ.ธีระวัฒน์ เล่าเพิ่มเติมอีกว่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาใกล้แตก บรรดาเหล่าขุนนางในกรุงศรีอยุธยาต่างพยายามพาครอบครัวหลบหนีสงครามไปยังบ้านเมืองที่ห่างไกลที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยสงครามได้ เมืองเพชรบูรณ์ถือเป็นเมืองหลบภัยเมืองหนึ่งที่มีชาวกรุงศรีอยุธยาอพยพหนีมาอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางเดินทัพของอังวะและมีชัยภูมิที่ดีมีภูเขาล้อมรอบ บุคคลที่หลบมาพำนักอยู่มีเช่น นายบุญมา มหาดเล็กในพระเจ้าอุทุมพร เป็นต้น
อ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในหนังสือ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเพชรบูรณ์ในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา" โดย อ.ธีระวัฒน์ แสนคำ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย ผู้เชี่ยวขาญประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคกลางตอนบน จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


      
ประเด็นน่าสนใจ
- ปราสาทศิลาแลงที่นครสวรรค์ คือ “อโรคยศาลา”? [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ร่องรอยกระจกสี “เก่าสุด” ในไทย พบที่โบสถ์คริสต์บ้านวิชาเยนทร์ ลพบุรี [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- กระจกสี “พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ถือมงกุฎหนาม” วัดพระคริสตหฤทัย ราชบุรี สื่อที่มามงกุฏหนามพระเยซูสู่ฝรั่งเศส [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19 [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- “อรุณเทพบุตร” บนหน้าบันโบสถ์ สัญลักษณ์ใหม่ใน “ศิลปะคณะราษฎร” [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- “เสาปริศนา” ที่วัดป่ามะม่วง เมืองสุโขทัย [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- ภาพถ่ายเก่า เผยยอดรัศมีของพระอจนะ สุโขทัย เดิมเป็นทรงดอกบัว [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
- จิตรกรรมวัดมหาสมณาราม สะท้อนแหล่งจาริกแสวงบุญ 3 ชนชั้น [15 สิงหาคม 2559 17:32 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY