สังเวชนียสถาน
 


 
♦ชมพูทวีปสมัยพุทธกาล
♦พุทธประวัติโดยสังเขป
♦คติสังเวชนียสถานและการจาริกแสวงบุญ
♦ศิลปะอินเดียโดยสังเขป
♦ลุมพินี สถานที่ประสูติ 

♦กบิลพัสดุ์ นครหลวงแห่งราชวงศ์ศากยะ
♦พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

♦สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
♦ราชคฤห์ ที่มั่นแห่งแรกของพุทธศาสนา
♦นาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์
♦เวสาลี สถานที่สำคัญในพุทธประวัติฯ
♦สาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าประทับยาวนาน
♦สังกัสสะ เมืองที่พระพุทธเจ้า
               เสด็จลงจากดาวดึงส์

♦กุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

 


สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล


นำชมโบราณวัตถุสถานที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล
เจาะลึก ทุกซอก ทุกมุม

เขียนโดย

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร


ภาพสีทั้งเล่ม 216 หน้า
ราคา 265 บาท
ฟรี! ค่าส่งไปรษณีย์            

      
คลิกดูสารบัญที่นี่ 

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY