หนังสือใหม่
 
  

 

ใหม่

ศิลปกรรมวัดราษฎร์
ในย่านเก่ากรุงเทพฯ
พุทธศิลป์วัดเก่าแก่
ในซอกหลืบของกรุงเทพฯ 
                     

เขียนโดย
นภัทร์ ลิ้มหัสนัยกุล
นักวิชาการอิสระ
แฟนพันธุ์แท้วัดไทย


248 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม
ปกติ 290 บาท
สั่งซื้อลดเหลือ 270 บาท ฟรีค่าส่ง

วางจำหน่ายแล้วที่
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ 
นายอินทร์ B2S ซีเอ็ด
ร้าน Museum shop (พิพิธภัณฑ์พระนคร)
ร้านริมขอบฟ้า ,มิวเซียมสยาม


ดูสารบัญ คลิกที่นี่

วัดเก่าแก่ในย่าน
สามเสน  บางซื่อ-บางโพ  บางกระบือ 
ราชวัตร  ปทุมวัน-พระรามที่ 1
อ่อนนุช  จอมทอง  บางขุนเทียน 
ถนนพระรามที่ 2  ราษฎร์บูรณะ 
บางบอน บางขุนศรี
 


ประมวลศิลปกรรมโบราณ
เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย
กำแพงเพชร พิษณุโลก

 

ศิลปกรรมโบราณ
ในอาณาจักรสุโขทัย


ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


224 หน้า ภาพสีทั้งเล่ม
ราคา 285 บาท
สั่งซื้อลดเหลือ 265 บาท
ฟรีค่าส่งไปรษณีย์

หรือเลือกซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ
ทั่วประเทศ


ดูสารบัญ 1 คลิกที่นี่
ดูสารบัญ 2 คลิกที่นี่
                                                   

 
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิมพ์สีทั้งเล่ม

ปกติ 385 บาท
ลดเหลือ 360 บาท

ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิมพ์สีทั้งเล่ม
(มีขาวดำแทรก 8 หน้า)
ราคา 265 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหามัยมุนี
และเจดีย์สำคัญในพม่า

สุระ พิริยะสงวนพงศ์
นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม พุทธสถานสำคัญ
ในพม่า


ราคา 150 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
รู้เรื่องพระพุทธรูป
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา ความหมาย
และศิลปกรรม
ของพระพุทธรูป
ทุกยุคทุกสมัย

พิมพ์สีทั้งเล่ม
ปกติ 250 บาท
ลดเหลือ 235 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

แกะรอยพระมาลัย
เด่นดาว ศิลปานนท์
นักวิชาการ
สำนักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ


พระมาลัย พระอรหันต์
ในตำนาน ที่มีมาแล้ว
นับพันปี พร้อมเจาะลึก
ศิลปกรรมพระมาลัย
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์


ปกติ 135 บาท
ลดเหลือ 125 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชวัง 
3 แคว้น

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ
ผู้วิจัยเรื่องวังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลังราคา 230 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จิตรกรรมเล่าเรื่อง
วรรณคดีอมตะ
โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


เล่าเรื่อง 6 วรรณคดีอมตะ
ผ่านจิตรกรรมชั้นเยี่ยม
7 แห่งของไทย


ใกล้หมด
ราคา 235 บาท
ค่าส่งฟรี!
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ถอดรหัส ภาพผนัง
พระจอมเกล้า -
ขรัวอินโข่ง

รางวัลหนังสือแนะนำ
ประเภทสารคดี
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 14
พ.ศ.2560


ถอดความหมาย
ภาพปริศนาธรรม
วัดบวรฯ วัดบรมฯ
ภาพภูมิปัญญาตะวันตก
สัญญะทางศาสนาและการเมือง


ปกติ 275 บาท
ลดเหลือ 255 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"ศิลปะลาว-อีสาน" 
เจดีย์ พระพุทธรูป
ฮูปแต้ม
สิม ศิลปะลาวและอีสาน
 

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร


ประมวล
ศิลปกรรมโบราณทุกแขนง
ทั่วเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
และอีสาน


หมดแล้ว

อยุธยา
จากสังคมเมืองท่า
นานาชาติ สู่มรดกโลก

กำพล จำปาพันธ์
นักประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์


ปกติ 365 บาท
ลดเหลือ 340 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เทพฮินดู
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
ผอ.สำนักศิลปากร
กรมศิลปากร


วิเคราะห์ภาพทวารบาล
รูปเทพฮินดูฝีมือชั้นครู
หลังบานประตู หน้าต่าง
วัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์
แต่ละภาพคือเทพอะไร


ปกติ 220 บาท
ลดเหลือ 210 บาท 
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้า ศาลจีน
ในกรุงเทพฯ
ผศ.กุลศิริ อรุณภาคย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร


ท่องเที่ยว-เรียนรู้
ศาลเจ้าสำคัญ 9 แห่ง
ของกรุงเทพฯ
เทพเจ้า พิธีกรรม
และความเชื่อ


ปกติ 100 บาท
ลดเหลือ 90 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Ayutthaya
guide to art&architecture


ท่องเที่ยว-เรียนรู้ อยุธยา
ภาคภาษาอังกฤษ
กระชับ ให้ภาพกว้างๆ
พร้อมภาพจำลอง
โบราณสถาน


ราคา 140 บาท
ค่าส่งฟรี!
แกะรอย
พระลักษมี

ผศ.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว


ที่มา ความหมาย
ศิลปกรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ของพระลักษมี
เทพีความอุดมสมบูรณ์


ปกติ 125 บาท
ลดเหลือ 110 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ทิพยประติมา
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นักวิชาการ กรมศิลปากร
ผอ.สำนักศิลปากร


สืบค้นโบราณคดี
ที่มา ความหมาย
14 ทิพยเทพแห่ง
โชคลาภ-อุดมสมบูรณ์
ของไทยและเอเชีย

 

ปกติ 175 บาท
ลดเหลือ 160 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย

รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประดิษฐกรรมยุคแรกในสยาม
วิถีชีวิตมนุษย์โบราณ
ยุคพันปี

ปกติ 220 บาท
ลดเหลือ 200 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
    ประเด็นน่าสนใจ
ภาพลักษณ์ซานต้าคลอส “อ้วน ใจดี มีเครา ใส่เสื้อแดง” เกิดขึ้นที่สหรัฐ เมื่อศตวรรษที่ 19
[21 ธันวาคม 2561 20:21 น.]จำนวนผู้เข้าชม 277 คนอ่านรายละเอียด>>
ย่านสามเสน-บางซื่อ มีมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา
[8 พฤศจิกายน 2561 18:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 457 คนอ่านรายละเอียด>>
รอบอาคารโบราณญี่ปุ่นมีรูป 12 นักษัตร รับคติมาจากจีน
[5 ตุลาคม 2561 17:54 น.]จำนวนผู้เข้าชม 451 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูเรื่องอื่นๆ >>>
    ชวนดู-ชวนฟัง
“อับเฉา” ตุ๊กตาจีนที่วัดโพธิ์ สั่งมาจากเมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง
[29 พฤศจิกายน 2561 15:15 น.]จำนวนผู้เข้าชม 484 คนอ่านรายละเอียด>>
พระสุโขทัยที่วัดโพธิ์ จุดเริ่มต้นของความคิด “สุโขทัยคือรัฐในอุดมคติ”
[15 พฤศจิกายน 2561 20:34 น.]จำนวนผู้เข้าชม 434 คนอ่านรายละเอียด>>
งานเขียนประวัติศาสตร์ศิลปะที่แพร่หลายเล่มแรกๆ ของไทย คือ ตำรา “ภูมิศาสตร์ประเทศสยาม”
[3 พฤษภาคม 2561 18:06 น.]จำนวนผู้เข้าชม 738 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูข่าวอื่นๆ >>>
   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY