ประเด็นน่าสนใจ
ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”?
[18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]จำนวนผู้เข้าชม 344 คน
ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”?
                ก่อนที่สุโขทัยจะเจริญรุ่งเรืองเป็นแคว้นสำคัญในพุทธศตวรรษที่ 19 นั้น มีหลักฐานชี้ว่าสุโขทัยเคยเป็นเมืองที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเขมรมาก่อน โดยมีโบราณวัตถุสถานหลงเหลือเป็นหลักฐานอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในยุคสมัยบายน หรือยุคที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นกษัตริย์ ทำให้นักวิชาการบางท่านเห็นว่า เดิมสุโขทัยอาจจะเคยเป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเครือข่ายของอาณาจักรเขมรมาก่อน
                อ.วรณัย พงศาชลากร อธิบายว่า ข้อความตอนหนึ่งของจารึกปราสาทพระขรรค์ เล่าว่า ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้มีการส่ง “พระชัยพุทธมหานาถ” ไปยังหัวเมืองต่างๆ จำนวน 23 เมืองทั่วอาณาจักร ปัจจุบันชื่อเมืองเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าตรงกับเมืองใดในปัจจุบัน แต่นักวิชาการบางท่านได้สันนิษฐานว่า ส่วนหนึ่งคือเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของไทยนั่นเอง ซึ่งได้พบโบราณวัตถุสถานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จำนวนมาก เช่น “ศรีชยวัชรปุรี” คือ เพชรบุรี , “ศัมพูกปัฏฏนะ” คือ สระโกสินารายณ์ จ.ราชบุรี, “ลโวทยปุระ” คือ ลพบุรี,  “ศรีชยราชปุรี” คือ ราชบุรี เป็นต้น
                อ.วรณัย เสนอว่า การพบโบราณวัตถุสถานศิลปะเขมรจำนวนมากในเมืองสุโขทัย น่าจะแสดงให้เห็นว่า ครั้งหนึ่งสุโขทัยเคยเป็นเมืองสำคัญในอาณาจักรเขมรมาก่อน และน่าจะเป็นหนึ่งใน 23 เมืองที่ได้รับพระชัยพุทธมหานาถตามที่ระบุไว้ในจารึกด้วย โดยเมื่อตรวจสอบดูจากรายชื่อเมืองทั้ง 23 เมืองที่ถูกระบุอยู่ในจารึกแล้ว ชื่อเมืองที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดที่อาจเคยเป็นชื่อเมืองสุโขทัยในยุคบายนคือ “ศรีชยเกษมปุรี” ซึ่งมีความหมายว่า “มีความสุขใจ” ตรงกับชื่อ “สุโขทัย(ไท)” ที่แปลว่า ใจที่มีความสุข คนมีความสุข
อ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ในบทความเรื่อง ศรีชยเกษมปุรีชื่อนามเดิมของกรุงสุโขทัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (?) โดย วรณัย พงศาชลากร คลิกที่นี่ http://bit.ly/2kf5E2q
 
ประเด็นน่าสนใจ
- ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”? [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- ในอินเดีย ไม่มี “แม่ธรณีบีบมวยผม” แต่นิยมในอุษาคเนย์ [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- โคลงนิราศหริภุญไชย แต่งให้ “พระนางสิริยศวดี” กษัตริย์หญิงล้านนาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- หนองบัวลำภู มี “พระบางคู่” สร้างโดย “พ่ออร-แม่อร” [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- เพราะสภาพอากาศเปลี่ยน จึงเกิด “ภาชนะดินเผา” ยุคแรกของโลก [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- ที่สามโคก ปทุมธานี มีเมืองโบราณยุคต้นอยุธยา? [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- ฝังศพคนสำคัญลงในหม้อ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต้นเค้า “โกศ” [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- “ทำนบ” ที่หัวรอ สมัยอยุธยา คือ สะพานก่ออิฐข้ามแม่น้ำ? [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
- “พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม” สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว [18 ธันวาคม 2560 20:03 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY