ประเด็นน่าสนใจ
“พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม” สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว
[23 มีนาคม 2560 19:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 677 คน
“พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม”
สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว

            จากการวิจัยของ วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล รศ.เสนอ นิลเดช และอ.โชติมา จตุรวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า พระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมสร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะจาม ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน
            คณะวิจัยดังกล่าว อธิบายว่า เมื่อครั้งพุทธศตวรรษที่ 12-13 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรัฐสำคัญแห่งหนึ่งคือ รัฐจามปา ซึ่งอยู่ในเขตประเทศเวียดนามในปัจจุบัน รัฐแห่งนี้เป็นรัฐการค้าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่ง มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ซึ่งคาดว่าเมืองไชยา คือเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งที่รัฐจามปาใช้เชื่อมโยงนำสินค้าข้ามคาบสมุทรมาลายูไปยังมหาสมุทรอินเดีย จากการศึกษาของคณะวิจัยดังกล่าวพบว่า ในเมืองไชยาและบริเวณใกล้เคียง พบหลักฐานโบราณวัตถุสถานอิทธิพลศิลปะจามหลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง เช่น เอกมุขลึงค์ ฐานโยนี ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่สำคัญคือพบว่า พระบรมธาตุไชยา เดิมเมื่อแรกสร้างยังน่าจะมีรูปแบบศิลปะจามด้วย
            คณะวิจัย อธิบายว่า เดิมพระบรมธาตุไชยา น่าจะสร้างขึ้นในศาสนาฮินดูเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตรงกับสมัยมิเซิน ของศิลปะจาม และต่อมาในสมัยฮัวลาย-สมัยดงเดือง ได้สร้างขึ้นเป็นอาคารซ้อนชั้นตามแบบศิลปะจามในเวลานั้น โดยแต่ละชั้นประดับด้วยซุ้มกูฑุ ต่อมาเมื่อรัฐศรีวิชัยเฟื่องฟูขึ้นแทนรัฐจามปาในพุทธศตวรรษที่ 14-15 พระบรมธาตุไชยา จึงได้รับการปรับโฉมใหม่ ด้วยการประดับสถูปจำลององค์เล็กๆ ไว้ตามชั้นหลังคา ตามแบบ “จันทิ” ซึ่งนิยมสร้างในชวากลาง (อินโดนีเซีย) โดยต่อมาภายหลังยังได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกเล็กน้อย จนมีรูปทรงอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
            การค้นพบของคณะวิจัยดังกล่าวนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในพุทธศตวรรษที่  12-15 ได้เป็นอย่างดี
อ่านรายละเอียดของเรื่องนี้ได้ใน บทความเรื่อง “การวิเคราะห์ใหม่: สถาปัตยกรรมพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ในวารสารหน้าจั่ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 30
(ที่มาภาพ: http://radio.prd.go.th)

 
ประเด็นน่าสนใจ
- ชื่อเดิมของ “สุโขทัย” ในยุคบายน คือ “ศรีชยเกษมปุรี”? [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- “นางกวัก” ไทย – “แมวกวัก” ญี่ปุ่น เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องกันไหม? [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- ในอินเดีย ไม่มี “แม่ธรณีบีบมวยผม” แต่นิยมในอุษาคเนย์ [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- โคลงนิราศหริภุญไชย แต่งให้ “พระนางสิริยศวดี” กษัตริย์หญิงล้านนาเมื่อ 500 ปีที่แล้ว [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- หนองบัวลำภู มี “พระบางคู่” สร้างโดย “พ่ออร-แม่อร” [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- เพราะสภาพอากาศเปลี่ยน จึงเกิด “ภาชนะดินเผา” ยุคแรกของโลก [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- ที่สามโคก ปทุมธานี มีเมืองโบราณยุคต้นอยุธยา? [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- ฝังศพคนสำคัญลงในหม้อ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต้นเค้า “โกศ” [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- “ทำนบ” ที่หัวรอ สมัยอยุธยา คือ สะพานก่ออิฐข้ามแม่น้ำ? [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
- “พระบรมธาตุไชยา” ยุคแรกเริ่ม สร้างตามแบบ “ศิลปะจาม” สะท้อนภาพเส้นทางการค้าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้ว [23 มีนาคม 2560 19:44 น.]
ดูทั้งหมด

   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY